Mikołajkowy Koncert!


 

 

 

 

 

 

 

Konferencja: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

6 grudnia 2021 r

10.00 – Debata konferencyjna

  1. Przemowa inauguracyjna – Prezes Fundacji Radosne Dzieci Piotr Klimas
  2. Prezentacja przygotowana przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Piątka”: Co wiemy o zdrowiu psychicznym
  3. Dyskusja panelowa: Dlaczego tak ważna jest diagnoza aktualnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży?

Moderator: dr Stanisław Maksymowicz, Collegium Medicum, UWM

  1. Dyskusja panelowa: Co możemy zrobić aby pomóc dzieciom i młodzieży?

Moderator prof. UWM dr hab. Beata Krzywosz – Rynkiewicz, Wydział Nauk        Społecznych    UWM

Uczestnicy dyskusji panelowych:

Przedstawiciele środowiska akademickiego: dr Monika Maciejewska, dr Monika Grochalska, dr Agnieszka Górska, mgr Maria Libura
Praktycy: lek. Aleksandra Haran – Połoniewicz, mgr Monika Brągiel, mgr Piotr Klimas
Uczniowie: Julia Dąbrowska – uczennica klasy 8a

13.00 – Przerwa kawowa i poczęstunek

14.00 – Mikołajkowy Koncert Charytatywny – występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”

16.00 – Mikołajkowy Koncert Charytatywny – występ dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Piątka”

Około 18 zakończenie koncertu.

W czasie całego dnia będzie możliwość nabycia prac wykonanych przez dzieci  ze szkoły, oddziału szpitalnego i studentów OSW oraz zasilania puszek na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content