Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie.

 W piątek 18 maja odbyły się XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii. Tematem tegorocznej konferencji było Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie.

Uroginekologia to specjalizacja medyczna znajdująca się na pograniczu urologii i ginekologii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego u kobiet. Do najczęstszych problemów, którymi zajmują się specjaliści uroginekologii, należą: Nietrzymanie moczu, wypadanie narządów miednicy, infekcje dróg moczowych, problemy z pęcherzem moczowym czy fistule moczowo-płciowe. Specjaliści w tej dziedzinie korzystają z różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród których ważne miejsce zajmuje się fizjoterapia.

Integralnym elementem leczenia problemów uroginekologicznych jest FIZJOTERAPIA, która oferuje pacjentkom bezpieczne i skuteczne metody poprawy jakości życia i zdrowia układu moczowo-płciowego poprzez nieinwazyjne i skuteczne metody poprawy funkcji mięśni dna miednicy oraz innych struktur układu moczowo-płciowego.

Temat ten szeroko omówili na tegorocznej konferencji omówili eksperci i przede wszystkim praktycy w dziedzinie. Gościli u nas:

Prof. dr hab. med. Marcin Jóźwik – Nowoczesne sposoby naprawy zaawansowanego obniżenia narządów miednicy.

Dr n. med. Ewa Grymel – Kulesza – Wykorzystanie Przezskórnej Stymulacji Nerwów w fizjoterapii uroginekologicznej.

Mgr Ewelina Tyszko Bury – Osteopatyczne spojrzenia  na endometriozę.

Mgr Katarzyna Zamaro – Przegląd literatury medycznej na temat fizjoterapii w leczeniu pęcherza nadaktywnego.

Mgr Izabela Dembinska – Zrozumieć ruch w porodzie .

Dr Mateusz Worobel – Mięśnie dna miednicy a dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego.

Małgorzata Potocka – Rola fizjoterapii w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej oraz nietrzymania moczu

Wiedzę teoretyczną można było pogłębić podczas warsztatów:

  • Trening stabilizacyjny jako niezbędnik w fizjoterapii uroginekologicznej – prowadzący dr Mateusz Worobel
  • Mięśnie dna miednicy – postępowanie i ćwiczenia w  przypadku nietrzymania moczu – prowadząca mgr Katarzyna Zamaro
  • Swoboda poruszania się w porodzie czy nauka pozycji wertykalnych? – prowadząca mgr Izabela Dembińska
  • Praktyczny trening kobiet w ciąży – prowadząca mgr Barbara Wyszomierska

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński

Prezydent Miasta Olsztyn Robert Szewczyk oraz

Krajowa izba Fizjoterapeutów i Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content