Międzynarodowe Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych 2024

Forum Kół naukowych to cykliczne spotkanie, podczas którego studenci prezentują swoje projekty. W tym roku uczestnikami byli także studenci z Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu.

Uczestnicy:

Joanna Kordek-Plichta, Koło Naukowe Filologów, Wyzwania związane z tłumaczeniem pamiętników Matthew Perry’ego na język polski

Maciej Dziarmaga, Koło Naukowe Ortopedii i Rehabilitacji, Aktualne spojrzenie na leczenie zachowawcze dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Monika Szypulska, Alicja Szypulska, Koło Naukowe Administratywistów, Wpływ działalności człowieka na hydrosferę

Monika Koślacz, Marta Kamińska, Koło Naukowe Administratywistów, Procedura postępowania wobec cudzoziemca przy przyjęciu do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Polsce.

Alicja Szypulska, Koło Naukowe Administratywistów, Natalia Szypulska , Koło Naukowe Ekonomistów i Zarządzania, Najbardziej innowacyjne kraje Europy

Kamil Pliszka, Agnieszka Kalwara, Jakub Jędrzejczyk, Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego, Sport osób niepełnosprawnych

Małgorzata Tkacz, Agnieszka Antosiak , Wioleta Dubiel, Agata Czajkowska,   Monika Lis , Koło Naukowe Ekonomistów i Zarządzania, Innowacyjność i konkurencyjność. Ujęcie teoretyczne.   

Władysław Kowal,  

Justyna Kamińska,  Katarzyna Luedtke, Koło Naukowe Ekonomistów i Zarządzania, Perspektywy rozwoju edukacji i medycyny przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 

Natalia Frączek, Koło Pedagogów – Krąg Korczakowski, Zazdrość we współczesnych związkach partnerskich

Władysław Medwid, Koło Naukowe studentów Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu, „Gospodarka Ukrainy w czasie wojny: analiza trendów”\”Economics of Ukraine during the war: analysis of trends” (język wystąpienia –  angielski).

Maksym Brunarski, Koło Naukowe studentów Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu, Audyt działalności w warunkach digitalizacji”\ „Auditing activities in the conditions of digitalization”( język wystąpienia –  angielski).

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content