Metody pomocy psychologicznej

W dniach 9-10 listopada 2023 r. w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży”. Nasi nauczyciele akademiccy dr Anna Prusik, profesor OSW oraz dr Roman Sokulski przedstawili w ramach sesji „Pomoc dzieciom i młodzieży w szkole” referat na temat: „Innowacja w edukacji zaprojektowana dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu wsparcia powrotu do nauki stacjonarnej po nauce zdalnej spowodowanej COVID-19″. Referat dotyczył innowacji w edukacji zaplanowanej w ramach współpracy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w roku szkolnym 2021/2022. Celem badania było określenie motywacji wewnętrznej w mieszanym modelu nauczania (stacjonarnym i zdalnym). Badanie zrealizowano w ramach projektu badawczego „Motywacja wewnętrzna i emocje w różnych kontekstach edukacyjnych”.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content