Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą SP

Głównym zadaniem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kadry, która będzie potrafiła zarządzać organizacją. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania oraz marketingu, finansów i logistyki pozwalających na kształtowanie postawi kompetencji menedżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ukończenie studiów umożliwia poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na zarządzane zasoby. Studia dostarczają wiedzy niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą w warunkach zmieniającego się otoczenia. Studiujący zdobywają umiejętności stosowania metod i technik zarządzania oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, specjalistów, konsultantów, mogą stanowić kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych i organizacjach niekomercyjnych. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorców prowadzących własną firmę, osób mających możliwość objęcia stanowisk kierowniczych, jak również do wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwojem umiejętności menedżerskich.

Przykładowe przedmioty:

 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Marketing i strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 • Controlling i audyt
 • Komunikacja i negocjacje
 • Motywowanie pracowników
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • Etyka biznesu
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content