Menedżer sportu SP

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania sportem. Program przewiduje m.in. zajęcia z zakresu metod i technik menedżerskich, promocji i marketingu, tworzenia biznes planu, prawa sportowego, organizacji imprez sportowych, zarządzania infrastrukturą sportową oraz klubami sportowymi. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych planujących pracę w organizacjach i instytucjach sportowych, kadry kierowniczej i pracowników klubów i stowarzyszeń sportowych, organizatorów imprez sportowych, przedstawicieli ośrodków sportu i rekreacji.

Przedmioty:

 • Pedagogika sportu
 • Socjologia sportu
 • Socjologia organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie firmą sportową
 • Metody i techniki zarządzania w organizacjach sportowych
 • Efektywność organizacji sportowej
 • Efektywne komunikowanie w organizacji
 • Wybrane zagadnienia prawne w sporcie
 • Planowanie i organizacja szkolenia sportowego
 • Planowanie i organizacja imprez sportowych
 • Sponsoring w sporcie
 • Marketing w sporcie
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny i Praktyka zawodowa

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content