Marketing, e-commerce jako innowacyjność w przedsiębiorstwie


W niedzielę 10 kwietnia 2022 r. w murach naszej Uczelni odbyło się spotkanie w ramach Akademii Innowacyjności z Dyrektorem Działu Digital w Can Agri, CMO w Fortis Technology i Canexpol, właścicielem Jaaro Design Jarosławem Łuczakiem, specjalistą w dziedzinie  offline i online marketingu B2C i B2B, marketingu i rozwoju konceptu sieci handlowych własnych i franczyzowych, projektowaniu i budowaniu marek własnych, opracowywaniu i implementowaniu strategii marketingowych, zarządzaniu działami i zespołami projektowymi, pracy w międzynarodowych zespołach projektowych, projektowaniu i wdrażaniu: e-commerce, PIM, CMS, e-learning, PR.

Tematem spotkania był Marketing, e-commerce jako innowacyjność w przedsiębiorstwie.

Przedsięwzięcie to ma otworzyć cykl spotkań ze specjalistami i praktykami w swoich dziedzinach, ludźmi, którzy są pasjonatami i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

Całe spotkanie miało sesję otwartą i było przeznaczone dla studentów kierunku Ekonomia. Aktywnie uczestniczył w nim dr Andrzej Fetliński teoretyk i przede wszystkim praktyk znający świetnie omawiane zagadnienia z pozycji zarządzającego spółkami prawa handlowego. Spotkanie trwało półtorej godziny, Pan Jarosław Łuczak przedstawił w formie prezentacji warsztat i znaczenie marketingu w dynamicznie rozwijającym się świecie e-commere.

Inicjatorami i organizatorami spotkania byli dr Stanisław Szmitka i mgr Łukasz Jędrzejczyk. Dziękujemu obu Panom z możliwość spotkania się z tak ciekawą osobą.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content