Laboratorium ECDL w OSW

15 stycznia 2024 roku OSW przeszło pozytywną akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zostało akredytowanym Laboratorium ECDL/ICDL, w którym można przeprowadzać egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Wdrażanie międzynarodowych standardów umiejętności komputerowych ICDL w wśród studentów daje większe możliwości stosowania nabytej przez nich wiedzy w toku studiów i większych możliwości awansu zawodowego. W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium, w którym uczestniczyli zaproszeni goście oraz wykładowcy i studenci OSW.

Naszymi gośćmi byli:

Adam Wieczorek – OK (Ogólnopolski Koordynator) ECDL/ICDL, 

Paweł Zalewski – Koordynator produktu EPP e-Urzędnik,  

Hanna Pikus – Koordynator Regionalny ICDL,

Gabriela Dąbrowska- Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego ICDL Edugika/ Egzaminator ECDL, Egzaminator e-Nauczyciel/ wykładowca e-Administracja;

Grzegorz Olech- Egzaminator ECDL/Opiekun Laboratorium ECDL/wykładowca;

Marek Adamowicz- przedstawiciel PTI, PB ECDL/ICDL;

Marek Borucki – egzaminator ECDL/ICDL.

Z okazji otwarcia laboratorium poruszone zostały następujące tematy:

 • Wdrożenie międzynarodowych certyfikatów na Uczelni Wyższej – Adam Wieczorek – Ogólnopolski Koordynator ECDL/ICDL
 • Zmiany w elektronicznej administracji. Administracja mobilna – Paweł Zalewski- Koordynator produktu EPP e Urzędnik
 • Certyfikacja w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji – CUK-pp – Adam Wieczorek – Ogólnopolski Koordynator ECDL/ICDL

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych (17.02.2024)

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Program

17.02.2024 –Olsztyn

I część

 • Przywitanie i przedstawienie gości
 • Wręczenie certyfikatu Laboratorium ICDL(ECDL)
 • Wdrożenie międzynarodowych certyfikatów na Uczelni Wyższej – Adam Wieczorek – Ogólnopolski Koordynator ECDL/ICDL
 • Zmiany w elektronicznej administracji. Administracja mobilna – Paweł Zalewski- Koordynator produktu EPP e Urzędnik
 • Certyfikacja w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji – CUK-pp – Adam Wieczorek – Ogólnopolski Koordynator ECDL/ICDL

II część praktyczna

 • Badanie kompetencji cyfrowych i potwierdzanie umiejętności branżowych w administracji, pedagogice, zarządzaniu, ekonomii i logistyce (praktyczna prezentacja Sylabusów ICDL w postaci egzaminów próbnych – EPP e Urzędnik, EPP e-Nauczyciel, Zarządzanie projektami, RODO) – Hanna Pikus Koordynator Regionalny ICDL
 • Dyskusja: dobre praktyki wdrożenia certyfikatów ICDL na polskich uczelniach

Warsztaty – Laboratorium ICDL(ECDL) sala 110: 14.00-15.00

Możliwość zbadania kompetencji cyfrowej z pomocą narzędzia Barometr Kompetencji. Przystąpienie do zdawania Egzaminów próbnych e-Nauczyciele-Urzędnik.

 

18.02.2024 – Kętrzyn

I część

 • Przedstawienie gości
 • Wdrożenie międzynarodowych certyfikatów na Uczelni Wyższej – Adam Wieczorek ICDL(ECDL)
 • Zmiany w elektronicznej administracji. Administracja mobilna – Paweł Zalewski- Koordynator produktu EPP e Urzędnik
 • Certyfikacja w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji – CUK-pp – Hanna Pikus PB ICDL(ECDL)
 • Badanie kompetencji cyfrowych i potwierdzanie umiejętności branżowych administracji, pedagogice, zarządzaniu (praktyczna prezentacja Sylabusów ICDL w postaci egzaminów próbnych – EPP e Urzędnik, EP e-Nauczyciel, Zarządzanie projektami, RODO)
 • Dyskusja: dobre praktyki wdrożenia certyfikatów ICDL na polskich uczelniach

II część praktyczna:

Możliwość zbadania kompetencji cyfrowej z pomocą narzędzia Barometr Kompetencji. Przystąpienie do zdawania Egzaminów próbnych e-Nauczyciele-Urzędnik.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content