Kto może wziąć udział? – Postaw na rozwój!

O projekcie Kto może wziąć udział ? Jak się zgłosić ? Dokumenty rekrutacyjne Harmonogram

 

W projekcie „Postaw na rozwój!” mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– Osoba, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim

– Osoba, która jest w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. ukończona szkoła zawodowa, liceum, technikum

– osoba, która jest w wieku powyżej 50 lat – bez względu na posiadane wykształcenie

-Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego, obsługi komputera lub szkolenia z zarządzania projektami

-Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej

 


Kontakt

Beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn
Adres e-mail- [email protected]
Partner – „Tag-Consulting” Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi (93-410)
przy ul. Łukowej 18a/5, NIP 8341587890,
tel: +48 790 296 918

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content