Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego z wykorzystaniem klasycznych toków lekcyjnych z przedstawieniem rozwiązań innowacyjnych to cykliczna impreza, podczas której studenci mogą połączyć swoją wiedze teoretyczną z praktyką. Tegoroczna nosiła tytuł ,,Moja lekcja wychowania fizycznego”.

Osoby nagrodzone

I miejsce

Kamil Pliszka – temat lekcji: Zapoznanie uczniów z metodami badań wydatności fizycznej: Test Ruffiera, próba oddechu – określająca życiową pojemność płuc.

II miejsce

Agnieszka Kalwara – temat lekcji: (Giz).: Ruch to zdrowie. Wprowadzamy gry i zabawy zachęcające do czynnego uczestnictwa w lekcjach wf oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym.

III miejsce

Dominika Nowakowska – temat lekcji: Kształtujemy zdolności koordynacyjne, szybkość i wytrzymałość poprzez pokonanie toru przeszkód oraz wprowadzamy innowacyjną zabawę o zdrowym odżywianiu „Wiem co jem”.

III miejsce

Jakub Wrąbel – temat lekcji: Poznajemy Ćwiczenia, w których rozwijamy mięśnie: dwugłowy uda, czworogłowy uda, dwugłowy uda, dwugłowy RR, trójgłowy RR i prosty brzucha.

Oceniała komisja w składzie dr Jadwiga Cyganiuk, dr Zbigniew Wójcik oraz mgr Piotr Stasiewicz.

Gratulujemy laureatom!

 Telefon rekrutacyjny Skip to content