Konkurs dydaktyczny dla III roku Wychowania Fizycznego


Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Wychowanie Fizyczne

ORGANIZUJE
KONKURS DYDAKTYCZNY

dla III roku Wychowania Fizycznego – studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Scenariusz zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego z wykorzystaniem oraz przedstawieniem rozwiązań innowacyjnych.

Moja lekcja wychowania fizycznego”

Celem konkursu jest przygotowanie studentów do podejmowania samodzielnych rozwiązań w dziedzinie dydaktyki wychowania fizycznego oraz promowania rozwiązań innowacyjnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji promującego różne innowacyjne rozwiązania z możliwością wykorzystania klasycznych toków lekcyjnych, z wykorzystaniem metod twórczych z akcentem na kompetencje, które uczeń pozna lub utrwali w różnych formach aktywności ruchowej, a później je wykorzysta w samodzielnym działaniu poza szkołą.

Kierownik Koła Naukowego
z dydaktyki wychowania fizycznego

dr Jadwiga Cyganiuk

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content