Konkurencyjność i innowacyjność: aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Nakładem ZACHODNIOUKRAIŃSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO ukazała się monografia pod redakcją Mychajło Łuczki (doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego) oraz Stanisława Szmitki (doktora nauk ekonomicznych, Kierownika Katedry Ekonomia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, Koordynator Akademii Innowacyjności) „Konkurencyjność i innowacyjność: aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

We wprowadzeniu Rektor OSW dr Agnieszki Górskiej czytamy: „[Monografia] jest pokłosiem międzynarodowej współpracy naukowej zainicjowanej na początku 2021 roku pod tytułem: „Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. To, jakże ważne przedsięwzięcie, zostało zapoczątkowane dzięki Akademii Innowacyjności i Katedrze Ekonomii z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Katedrze Audytu i Finansów z Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego”

O ważnej roli innowacyjności w słowie wstępnym piszą redaktorzy.

dr Stanisław Szmitka : „Na przestrzeni ostatnich kilku lat w środowiskach biznesowych rośnie świadomość kluczowej roli jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw. Z dotychczasowych doświadczeń popartych prowadzonymi badaniami wynika, że głównym czynnikiem sukcesu w działalności innowacyjnej jest przygotowany, profesjonalny zespół menedżerów i pracowników, ale także obecność w przedsiębiorstwie takiej kultury i organizacji pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie innowacji.”

prof. Mychajło Łuczki: „Innowacje to przyszłość każdego kraju. W 2021 roku Korea Południowa zajęła pierwsze miejsce w rankingu krajów innowacyjnych, który został wyliczony przez międzynarodową agencję Bloomberg, Polska zajmuje 23 miejsce, a Ukraina – 58 miejsce. W rankingu tym znalazło się 60 krajów.
Indeks Bloomberga analizuje dziesiątki kryteriów przy użyciu siedmiu wskaźników o jednakowej wadze, w tym wydatków na badania i rozwój (B + R), zdolności produkcyjne, koncentrację zaawansowanych technologii i nie tylko.”

spis treści

Źródło zdjęcia i informacji o publikacji.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content