Komisje uczelniane

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – przewodniczący

ADMINISTRACJA

 • dr Magdalena Baranowska

 • dr Dariusz Jurczak

EKONOMIA

 • dr Robert Dmuchowski

FILOLOGIA

 • mgr Barbara Grobelna

 • dr Natalia Bidasiuk

INFORMATYKA

 • mgr. inż Marek Adamowicz
 • mgr inż. Grzegorz Olech

LOGISTYKA

 • dr Robert Dmuchowski

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Mariusz Wawrzyniak

ZARZĄDZANIE

 • dr Łukasz Jędrzejczyk
 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • mgr. inż Marek Adamowicz

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW

 • Agnieszka Magnuszewska

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca

FIZJOTERAPIA

 • dr Mateusz Worobel
 • mgr Angelika Konopko

KOSMETOLOGIA

 • dr inż Katarzyna Boradyn
 • mgr Jolanta Łazarczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • dr Jadwiga Cyganiuk
 • dr Zbigniew Wójcik

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW

 • Maciej Dziarmaga

Uczelniana  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW – przewodniczący komisji;
 • dr Magdalena Baranowska – członkini komisji
 • dr Dariusz Jurczak – członek komisji
 • dr Robert Dmuchowski – członek komisji
 • Maciej Dziarmaga – członek komisji – przedstawiciel studentów
 • Agnieszka Magnuszewska – członek komisji – przedstawiciel studentów

Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr Adam Dolny – przewodniczący komisji
 • Dr Dorota Bartnicka – członek komisji
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak – członek komisji

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

dr Mariusz Wawrzyniak- przewodniczący komisji
dr Grzegorz Prokopowicz – członek komisji
dr Stanisław Szmitka, prof. członek komisji –
Agnieszka Magnuszewska – członek komisji
Maciej Dziarmaga – członek komisji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • dr Łukasz Jędrzejczyk – przewodniczący komisji
 • dr Dorota Bartnicka– członek komisji
 • dr Adam Dolny – członek komisji
 • Kinga Gadomska – przedstawicielka studentów
 • Tomasz Niski – przedstawiciel studentów

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych

 • dr Grzegorz Prokopowicz – przewodniczący komisji
 • dr Mariusz Wawrzyniak – sekretarz komisji
 • dr Katarzyna Boradyn – członek komisji
 • dr Dariusz Jurczak– członek komisji
 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW – członek komisji
 • dr Zbigniew Wójcik– członek komisji

Uczelniana  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr Agnieszka Górska, prof. OSW (Rektor) – przewodnicząca komisji
 • dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHSiT
 • dr Anna Prusik, prof. OSW – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ
 • dr Adam Dolny – Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – członek komisji przy
  ocenie nauczycieli akademickich Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak- członek komisji do oceny nauczycieli akademickich WNHSiT i Filii WZ w Kętrzynie
 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich
  WNHSiT
 • dr Mateusz Worobel – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content