Koło zapaśnicze otwiera zapisy!


Zapasy to szlachetna dyscyplina sportu znana od czasów antycznych. Postrzegano je jako sztukę i kwintesencję sportu rozwijającą nie tylko ciało, ale także psychikę. Dla pasjonatów i  wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną sportu Olsztyńska Szkoła Wyższa nie tylko utworzyła moduł zapaśniczy na kierunku Wychowanie fizyczne, ale również uczelnianą sekcję zapaśniczą, do której zaprasza studentów ze wszystkich kierunków, jak również młodzież licealną.
W środę 15 lutego br. w OSW przeprowadzono uzupełniający nabór do sekcji, podczas którego swoje umiejętności prezentowali utytułowani zawodnicy Klubu Sportowego „Budowlani” Olsztyn. Uczniowie i uczennice z Liceum Wojskowego Feniks zapoznali się z technikami zapaśniczymi podczas kontrolowanych pokazów profesjonalnych zapaśników, co spotkało się z dużym entuzjazmem młodzieży. Czyżby „rośli” nam kolejni mistrzowie?
Dziękujemy Pani Dyrektor Martynie Gieszczyńskiej, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Feniksa za  uczestnictwo w pokazach.

Uczelniana sekcja zapaśnicza AZS OSW zaprasza studentów i młodzież licealną na treningi!
Zapisy trwają u trenera Michała Staszewskiego ZAPISY

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content