Koło Naukowe Pedagogów w Kętrzynie


Dnia 26 czerwca br., Członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem – dr Dorotą Bartnicką, po raz kolejny odwiedzili Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, znajdujący przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Odwiedziliśmy placówkę po raz kolejny, bowiem bardzo polubiliśmy się z podopiecznymi i ich dziećmi oraz kolejne studentki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, po uzyskaniu zaliczeń i złożeniu już egzaminów, w tym dyplomowych, zechciały uczestniczyć z nami w spotkaniu (lic. Mariola Brzezińska). Przy wspólnym stole, z pysznym serniczkiem, owocami i słodyczami, mieliśmy czas na rozmowy z podopiecznymi placówki oraz ich dziećmi. Studentki Koła Naukowego Pedagogów ze szczerą chęcią i radością podjęły oczywiście wspólną zabawę z dziećmi oraz mamami przebywającymi w placówce. Jak zwykle była ulubiona zabawa dzieci: „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

Wszystkie osoby były bardzo zaangażowane i z przyjemnością uczestniczyły w spotkaniu. Radość dzieci oraz mam była satysfakcjonująca. Przez kilka godzin wszyscy zapomnieli o problemach dnia codziennego i spędziliśmy czas w bardzo miłym i wesołym gronie.

Zaczął się już czas wakacji i Panie wraz z dziećmi, też wyruszają w kolejnych dniach na wypoczynek i korzystanie z wakacyjnych atrakcji.

W kolejnej informacji z działalności koła podsumujemy organizowaną przez nas zbiórkę pomocy rzeczowej i materialnej.

Przygotowała:
Emilia Malinowska
II rok Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Z pozdrowieniami dla wszystkich
Studentki Koła Naukowego Pedagogów

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content