Koło Naukowe Pedagogów w Kętrzynie


W dniu 05 lipca 2021 r. Koło Naukowe Pedagogów, po raz kolejny, w celu przekazania pomocy rzeczowej oraz materialnej z organizowanej zbiórki, odwiedziło placówkę opiekuńczo wychowawczą – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie.

Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Koła udało się nam zebrać dużo przedmiotów codziennego użytku (odzież, zabawki, buty, kosmetyki, obrusy ), które zostały przekazane na ręce wychowawczyni i opiekun – mgr Małgorzaty Antoszewskiej (absolwentki naszej Uczelni).

W akcję pomocową zaangażowało się wiele osób, które wykazały się hojnością, dobrym sercem, a także ogromną wrażliwością na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka. Siłami i zaangażowaniem wsparły nasze działania również słuchacze studiów magisterskich Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie – lic. Monka Giebień, lic. Eliza Kajrys, lic. Dajana Kos, lic. Paulina Michalak.

Z organizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie zbiórki, zebrano również pieniądze, (do pięknej puszki przygotowanej przez studenta Tomasza Twardowskiego), za które zostały zakupione dla mam 4 karty podarunkowe do sklepu KIK. (dokumentacja fotograficzna poniżej).

Czas spędzony w placówce był dla wszystkich bardzo owocny, przyniósł wiele uśmiechu oraz perspektyw na dalszą współpracę w kolejnym roku akademickim. Z racji tego, że potrzeby osób pozostających pod opieką placówek opiekuńczo – wychowawczych są bardzo duże. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem – dr Dorotą Bartnicką zobowiązują się chętnie pomagać, organizować spotkania okolicznościowe i pomoc rzeczową oraz materialną dla potrzebujących dzieci oraz ich rodzin.

W kolejnym roku akademickim nieustannie zamierzamy pracować naukowo oraz wspierać uśmiechem, zabawą, specjalistyczną pomocą terapeutyczną i rzeczową podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Jeżeli ktokolwiek zechciałby nas w tej pracy wspomóc, to zbierajcie Kochani rzeczy zbędne (ale w dobrym stanie) w waszych domach, którymi chcielibyście się podzielić lub oddać dla potrzebujących. Odezwiemy się w październiku, na początku roku akademickiego, bowiem ukierunkowują nas słowa Jana Pawła II:

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”

 

Przygotowała:

Lic. Monika Giebień
I rok Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

 

W tym miejscu, jako opiekun Koła Naukowego Pedagogów, pragnę podziękować za zaangażowanie i współpracę następującym studentom: Urszuli Magnuszewskiej, Katarzynie Lisieckiej, Izabeli Kozak, Hubertowi Zyskowskiemu, Magdalenie Duńskiej, Tomaszowi Twardowskiemu, Emilii Malinowskiej, Monice Giebień, Elizie Kajrys, Dajanie Kos, Paulinie Michalak oraz wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierali nasze działania.

 Opiekun KNP w Kętrzynie
dr Dorota Bartnicka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content