Koło Naukowe Pedagogów działa!


W dniu 6 czerwca 2021 roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem koła – dr Dorotą Bartnicką odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, jej organizacją, a także zakresem działalności. Z okazji Dnia Dziecka członkowie koła przygotowali słodki poczęstunek oraz słodkie upominki.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przywitani przez wychowawczynię pracującą w tej instytucji. Zapoznaliśmy się z jej pracą i wymaganiami stawianymi przed osobami sprawującymi pieczę zastępczą.  Podczas wizyty mieliśmy możliwość poznać organizatorów pogotowia opiekuńczego – rodzinę, która przyjmuje do siebie, od 10 lat dzieci, w sytuacjach wymagających interwencji – Panią Kasię i Pana Mariusza wraz z synkiem.

Poznaliśmy wychowanków Domu Dziecka, którzy równie miło Nas przywitali. Po dłuższej rozmowie zaprosiliśmy dzieci na spacer do parku i lody. Z uśmiechem pokazały Nam swoją zadbaną miejscowość, zamek, zabytki oraz piękny park – oj tam było ciężko iść po  schodach, w górę. Dzieci opowiadały nam o swoim miejscu zamieszkania, a także o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Po powrocie nadszedł czas obiadu i pożegnania, ale już do placówki powracali podopieczni, po krótkim pobycie w domach rodzinnych.

Mamy szczerą wolę jeszcze nie raz odwiedzić dzieci w placówce i spędzić z nimi wspólnie czas.

Hubert Zyskowski – członek Koła Naukowego Pedagogów FWZ w Kętrzynie
Izabela Kozak – członek Koła Naukowego Pedagogów FWZ w Kętrzynie
Urszula Magnuszewska – członek Koła Naukowego Pedagogów FWZ w Kętrzynie
Katarzyna Lisiecka – członek Koła Naukowego Pedagogów FWZ w Kętrzynie

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content