Kadra

To jest nagłówek

biogram

 

Email:   [email protected]

 

 

 

Wykształcenie:

 

– 2020  Uzyskanie uprawnień Mediatora zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości;

– 2012 – 2015 Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zdany egzamin zawodowy – RADCA PRAWNY – OL -1926;

– 2010 – 2015 Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  uzyskanie stopnia naukowego Doktora: Specjalność: Polska administracja szkolna;

– 2006 – 2010 Studia Jednolite Magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Kierunek: Prawo;

– 2003 – 2008 Studia Jednolite Magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Kierunek: Historia; Archiwistyka.

                                                      

Doświadczenie nabyte poza uczelnią:

 

– współpraca z kancelariami Radców Prawnych w Olsztynie, Ostródzie, Miłomłynie;

– prowadzenie punktu pomocy prawnej, doradztwa obywatelskiego, mediacji;

– Mediator przy Ośrodku Mediacji Gospodarczych w Olsztynie;

– Sąd Rejonowy w Ostródzie –  Wydział Karny – asystent sędziego;

– Sąd Rejonowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny – asystent sędziego;

– Sekcja Prawna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie;

– Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej i Ośrodkach Kuratorskich w Olsztynie.

 

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE (EWENT. STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO)

– podnoszenie kwalifikacji w ramach corocznych szkoleń zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

 

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

– członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;

– członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;

– członek OIRP w Olsztynie;

– mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych w Olsztynie.

 

DOROBEK NAUKOWY: ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I PRACE BADAWCZE, NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE Z PODZIAŁEM NA KSIĄŻKI I ARTYKUŁY (DO 15 NAJWAŻNIEJSZYCH POZYCJI)

– udział w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW (grant wyłoniony w konkursie ogłoszonym w dniu 25 marca 2011 r. i przyjęty do finansowania w ramach modułu badawczego 1.2, programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 12H 11 0005 80, gdzie zajmowałem się badaniem  szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach pod względem prawno – administracyjnym i kulturowym – 4 letni grant badawczy – rezultatem była II tomowa monografia;

 

– Artykuł Środowisko szkolne jako medium kultury pamięci, [w:] Miasto jako region pamięci, pod red. A. Szmyta, Olsztyn 2012. Polskie Towarzystwo Historyczne; ISBN 978-83-63040-14-7;

 

– Artykuł – podrozdział w ramach międzynarodowego projektu badawczego MNiSW: System szkolno-oświatowy w służbie oficjalnej polityki pamięci, [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1945 – 1989, pod red. A. Korytko, A. Szmyt. Polskie Towarzystwo Historyczne; ISBN 978-83-63040-20-8;

 

– Artykuł – podrozdział w ramach międzynarodowego projektu badawczego MNiSW: System szkolny jako element kształtowania kultur pamięci, [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1989 – 2013, pod red. A. Korytko, A. Szmyt, Polskie Towarzystwo Historyczne; ISBN 978-83-63040-28-4;

 

– Artykuł Metodologia kultur pamięci środowiska szkolnego w odniesieniu do konkretnych obszarów po II wojnie światowej, który znajduje się na stronie internetowej projektu badawczego. http://www.uwm.edu.pl/projekt_nprh;

 

– Artykuł: Działalność administracji szkolnej w środowisku dorosłych na Warmii i Mazurach – 2018 r.  w ramach ogólnopolskiej konferencji 100 lat Odzyskania Niepodległości – Warszawa;

 

– Udział w kursie w ramach projektu Warmia możliwości – Przygotowanie do modernizacji istniejących kierunków kształcenia pod kątem zatrudnialności absolwentów, umiędzynarodowienia curriculum i budowania kompetencji miękkich, w tym wielokulturowych (icc);

 

– Udział w X Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki, Poznań 12-13 kwietnia  2007; referat: A. Dolny, M. Adamska, Podstawa archiwalna prac magisterskich poświęconych inwentaryzacji cmentarzy;

 

– Udział w polsko – litewskim projekcie naukowym W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego, który otrzymał w czerwcu 2010 roku dofinansowanie za środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt zrealizowany został w dniach 15.06 – 20.10.2010 roku – referat.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA OSW

Wstęp do prawoznawstwa; prawo administracyjne, Historia administracji, Prawo cywilne z umowami w administracji; Zadania administracji publicznej na rzecz ochrony środowiska; Sądownictwo powszechne arbitrażowe; Współczesne ustroje i systemy funkcjonowania w administracji; Prawo i kodeks pracy; System ochrony prawnej w UE; Instytucje i źródła prawa UE; Prawne podstawy resocjalizacji.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
mgr inż. Marek Adamowicz
mgr Marta Andrzejczak
dr Dorota Bartnicka*
 
dr Natalia Bidasiuk
dr inż. Katarzyna Boradyn
dr Jadwiga Cyganiuk
dr Adam Dolny
dr Judyta Filar-Pieczkowska
dr Agnieszka Górska, prof. OSW
mgr Anna Jędrzejek
dr Dariusz Jurczak
dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
mgr Bożena Kocenko
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko
mgr Stanisław Kondracki
dr Monika Kośko*
mgr Karol Krupa
 
 
mgr Jolanta Łazarczyk
 
 
mgr inż. Grzegorz Olech
dr Katarzyna Pietrzak-Komar
dr Grzegorz Prokopowicz
dr Katarzyna Prokopowicz
dr Anna Prusik, prof. OSW
 
mgr Dominik Sitarski
mgr Piotr Stasiewicz
dr Anna Suchorab
dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
mgr Jeffrey Taylor
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
dr Mariusz Wawrzyniak
dr Mateusz Worobel
dr Zbigniew Wójcik

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content