JM Rektor dr Agnieszka Górska w Brukseli


W dniach 15-17 października 2018 r. JM Rektor dr Agnieszka Górska ramach delegacji rektorów z Warmii i Mazur pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina uczestniczyła w wizycie studyjnej w Brukseli. Tematem wiodącym pobytu było szkolnictwo wyższe i badania po 2020 r. z perspektywy Unii Europejskiej.

W ramach wizyty Rektor odbyła szereg spotkań, w tym: z Posłami do Parlamentu UE Panią Barbarą Kudrycką Wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Panem Jerzym Buzkiem Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Program obejmował także:

  • spotkanie z Małgorzatą Misiewicz, DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji nt. Szkolnictwo wyższe i badania po 2020 r.
  • spotkanie z Dominikiem Sobczakiem: DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji nt. Główne założenia programu Horyzont Europa.
  • spotkanie z Agatą Janaszczyk – Radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych nt. Badania i innowacje, rozwój technologiczny – zadania SP RP w Brukseli – TBC.
  • spotkanie z Małgorzatą Molędą – Zdziech – Dyrektor Biuro POLSCA nt. „Lobbying naukowy: strategie, narzędzia i metody”.
  • spotkanie z Lidia Borell – Damian – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów nt. Aktualna tematyka prac EUA – TBC.

Galeria

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content