IX Forum Kół Naukowych


Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zaprasza na IX Forum Kół Naukowych, które odbędzie się w siedzibie Uczelni dnia 8 czerwca 2018 roku od godz. 16:30.
IX Forum Kół Naukowych będzie miejscem wymiany myśli i doświadczeń z zakresu badań naukowych oraz działalności w Kołach. Zapraszamy Studentów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w tym wydarzeniu.

Program IX FKN(pdf)

 

PROGRAM

16:30 Powitanie Uczestników IX Forum Kół Naukowych
Rektor WSIiE TWP dr Agnieszka Górska

16:35-16:45 Agnieszka Łukasiewicz (WSIiE TWP, WNS)
Opiekun naukowy dr Łucja Kabzińska
Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
16:45-16:55 Wojciech Szmagliński (WSIiE TWP, WNS)
Opiekun naukowy dr Łucja Kabzińska
Aspiracja życiowe młodzieży ponadgimnazjalnej
16:55-17:05 Agnieszka Ostoja-Lniska (WSIiE TWP, WNS)
Opiekun naukowy dr Łucja Kabzińska
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
17:05-17:15 Krystian Wasilewski (WSIiE TWP, WNS)
Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka
Czy nadmierne zadłużenie wywoła globalną recesję?
17:15-17:25 Klaudia Roman (WSIiE TWP, WNS)
Innowacje w poligrafii
Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka
17:25-17:45 Barbara Nowakowska, Agnieszka Paprota, Marcin Jaskulski (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Innowacje w polskiej gospodarce rolnej
Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka
17:45-17:55 Adrian Sawicki (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Teoretyczne uwarunkowania innowacji
Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka
17:55-18:05 Joanna Narel (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Idea Bank Idea – innowacje
18:05-18:15 Ewa Panaś (WSIiE TWP, WZ Kętrzyn)
Nierówności społeczne
Koło Naukowe Ekonomistów, opiekun naukowy dr Stanisław Szmitka
18:15-18:30 Marlena Łabucka, Ariel Ziębiński (WSIiE TWP, WNS)
Zatrudnienie osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Perspektywa skazanych i pracowników.
Koło Naukowe Pedagogów PEDAGODZY PRZYSZŁOŚCI, opiekun naukowy dr Elżbieta Mudrak

18:30 Dyskusja i podsumowanie – Moderator IX Forum Kół Naukowych dr Elżbieta Mudrak

Opiekunowie Kół Naukowych WSIiE TWP
Koło Naukowe Ekonomistów: dr Stanisław Szmitka
Koło Naukowe Pedagogów PEDAGODZY PRZYSZŁOŚCI: dr Elżbieta Mudrak
Koło Naukowe Studentów Administracji PARAGRAF: dr Magdalena Wolińska
Koło Naukowe Socjologów: dr Ewa Spychaj

MJ

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content