Interdyscyplinarne Międzynarodowe Forum Kół Naukowych

23 czerwca odbyło się Interdyscyplinarne Międzynarodowe Forum Kół Naukowych. Reprezentanci Koła Naukowego: Filologii, Ortopedii i Rehabilitacji, Administratywistów, Informatyków, Dydaktyki Wychowania Fizycznego, Ekonomistów i Zarządzania oraz studenci z Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu zaprezentowali efekty swej pracy.

Koło Naukowe Filologów pod kier. dr N. Bidasiuk

 • Aleksandra Górczyńska: Tłumaczenie jednostek leksykalnych bez odpowiedników

Koło Naukowe Ortopedii i Rehabilitacji pod kier. mgr Stanisław Kondracki           

 • Maciej Dziarmaga: Czym jest ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dlaczego należy zwrócić uwagę na globalny problem bólu krzyża ?

Koło Naukowe Administratywistów pod kier. dr D.Jurczaka

 • Monika Szypulska, Alicja Szypulska: Wpływ działalności człowieka na hydrosferę
 • Monika Lis: Fundacja Załoga Buldoga
 • Monika Koślacz,  Katarzyna Badurowicz: Proces zarządzania komunikacją w administracji publicznej

Koło naukowe Informatyków pod kier. dr A.Michalczyk

 • Kamińska Patrycja,  Natalia Cieniewska: Wybór oprogramowania do tworzenia gier edukacyjnych dla dzieci starszych
 • Rafał Bąk: TiK w edukacji szkolnej w Hiszpanii

Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego  pod kier. dr J.Cyganiuk  

 • Kamil Pliszka, Agnieszka Kalwara, Dominika Nowakowska, Jakub Wrąbel:  Moja lekcja wychowania fizycznego

Koło Naukowe Ekonomistów pod kier. dr S.Szmitki         

 • Mateusz Ślusarski, Kamila Kamińska, Alicja Ptak, Sandra Wojciechowska: Przerwane łańcuchy dostaw
 • Małgorzata Tkacz, Dawid Niemiec, Aleksandra Wordaniecka: Zrównoważony rozwój jako czynnik konkurencyjności i innowacyjności

Koło Naukowe Ekonomistów i Zarządzania pod kier. dr S.Szmitki, dr A.Suchorab

 • Małgorzata Matusiak, Justyna Kamińska, Ewa Sarbiewska: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem i możliwości czy zagrożenia

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom kół.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content