Integracja z rodzinami z Ukrainy


Dnia 20.03.2022r studenci I roku Pedagogiki z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie wraz dr Dorotą Bartnicką spędzili zajęcia pedagogiki czynnie i aktywnie. Na terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Czernikach, nad jeziorem Mój. Odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie pt. „Kapelusz dla Pani Wiosny” z udziałem dzieci i młodzieży.

W przygotowanie dekoracji wiosennych i wystrój terenu zaangażowanych było kilka świetlic wiejskich z terenu Gminy Kętrzyn. O stronę kulinarną zadbały: Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkusie” z Wilkowa.

W spotkaniu udział wzięły także rodziny przybyłe z Ukrainy, a obecnie mieszkające na terenie Gminy wraz z dziećmi. Dowiedzieliśmy się również, że dzieci z Ukrainy będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, co pozwoli im na integrację ze społecznością polską i kontynuować edukację. Studenci mogli poznać różne formy aktywizacji lokalnych społeczność, mogli obserwować i uczestniczyć w zabawach zorganizowanych dla dzieci.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w takim wydarzeniu mogliśmy bliżej poznać Ukraińskie rodziny, ich potrzeby i problemy z jakimi się borykają. Było to bardzo wartościowe spotkanie dla przyszłych pedagogów, gdyż każda forma uczestnictwa w życiu drugiego człowieka jest ważną lekcją, uczy otwartości na potrzeby innych ludzi i odwagi do realizacji zadań w plenerze. Pozwoliło nam to również na wzajemną integrację i przekonanie, że praca PEDAGOGA stwarza wspaniałe możliwości i umożliwia współdziałanie w grupie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Opracowały:

Marta Bobrowska

Magdalena Rogacka

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content