Innowacyjność w gospodarce odpadami


W dniu 09.04.2022 r., w ramach działającej przy Katedrze Ekonomii „Akademii Innowacyjności” oraz funkcjonującej przy Katedrze Administracji „Akademii Samorządowca” odbyło się spotkanie z mgr inż. Leszkiem Rochowiczem – Prezesem Zarządu ZUOK Rudno. W spotkaniu uczestniczył Pan mgr Marcin Grzelak – specjalista ds. rozwoju Spółki ZUOK Rudno, absolwent naszej Uczelni.

Przedmiotowe spotkanie wpisuje się w obchody 25 rocznicy istnienia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Na wstępie spotkania Pan Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych OSW w Olsztynie dr Wojciech Jurkiewicz przywitał Pana Prezesa ZUOK Leszka Rochowicza. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie dr Adam Dolny, kierownik Katedry Administracji dr Dariusz Jurczak, dr Elżbieta Lorek, dr Artur Wyszyński i inni wykładowcy, studenci kierunku ekonomii i administracji. Kierownik Katedry Ekonomii dr Stanisława Szmitka przedstawił sylwetkę prelegenta.

Prezes ZUOK mgr Leszek Rochowicz wygłosił wykład pt. „Innowacyjność w gospodarce odpadami na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k./Ostródy. Spotkanie z Prezesem ZOUK zapoczątkowało cykl spotkań w ramach kształcenia w naszej uczelni wprowadzanego przedmiotu „edukacja ekologiczna”.

Po spotkaniu odbyła się dyskusja, studenci i wykładowcy zadawali Panu Prezesowi ZUOK pytania, na które uzyskano interesujące odpowiedzi.

Pan Prezes Leszek Rochowicz zaprosił wykładowców i studentów do zwiedzania  w ramach wizyty studyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k./Ostródy.

dr Stanisław Szmitka

dr Dariusz Jurczak

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content