Innowacyjność w gospodarce odpadami


W dniu 09.04.2022 r., w ramach działającej przy Katedrze Ekonomii „Akademii Innowacyjności” oraz funkcjonującej przy Katedrze Administracji „Akademii Samorządowca” odbyło się spotkanie z mgr inż. Leszkiem Rochowiczem – Prezesem Zarządu ZUOK Rudno. W spotkaniu uczestniczył Pan mgr Marcin Grzelak – specjalista ds. rozwoju Spółki ZUOK Rudno, absolwent naszej Uczelni.

Przedmiotowe spotkanie wpisuje się w obchody 25 rocznicy istnienia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Na wstępie spotkania Pan Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych OSW w Olsztynie dr Wojciech Jurkiewicz przywitał Pana Prezesa ZUOK Leszka Rochowicza. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie dr Adam Dolny, kierownik Katedry Administracji dr Dariusz Jurczak, dr Elżbieta Lorek, dr Artur Wyszyński i inni wykładowcy, studenci kierunku ekonomii i administracji. Kierownik Katedry Ekonomii dr Stanisława Szmitka przedstawił sylwetkę prelegenta.

Prezes ZUOK mgr Leszek Rochowicz wygłosił wykład pt. „Innowacyjność w gospodarce odpadami na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k./Ostródy. Spotkanie z Prezesem ZOUK zapoczątkowało cykl spotkań w ramach kształcenia w naszej uczelni wprowadzanego przedmiotu „edukacja ekologiczna”.

Po spotkaniu odbyła się dyskusja, studenci i wykładowcy zadawali Panu Prezesowi ZUOK pytania, na które uzyskano interesujące odpowiedzi.

Pan Prezes Leszek Rochowicz zaprosił wykładowców i studentów do zwiedzania  w ramach wizyty studyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k./Ostródy.

dr Stanisław Szmitka

dr Dariusz Jurczak

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content