India

 

Courses Offered for Fall’21 Intake

Recruitment lasts until September 15, 2021! Don’t hesitate!

CHOOSE THE DIRECTION FOR YOURSELF AND APPLY ONLINE

Department name Apply online Type of studies
ADMINISTRATION APPLY ONLINE Bachelor Degree
ADMINISTRATION APPLY ONLINE Master Degree
ECONOMICS APPLY ONLINE Bachelor Degree
ECONOMICS APPLY ONLINE Master Degree

Start date of the Course : October 1, 2021

Application Fees: 200

Tuition Fees: 3,500

Non refundable fees  ( Application Fees 200 + Administrative Fees 150) = 350

Recruiting Partner for India/Srilanka & Nepal

Details of Edugo Abroad – https://www.edugoabroad.com/

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content