Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

 

REKTOR oraz SENAT
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

mają zaszczyt zaprosić

 NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ  ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej,

która odbędzie się

Olsztyn – 2 października o godz. 11.00 w  Auditorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13.

Kętrzyn – 3 października o godz. 10.00 w siedzibie Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie przy ul. Asnyka 10 , sala 108.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content