Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021


REKTOR oraz SENAT Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

serdecznie zapraszają 
NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej,
która odbędzie się:

 1. Dla Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu  –  3 października o godz. 10.00 w  Auditorium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 13 
 2. Dla Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – 4 października o godz. 10.00 w Budynku Uczelni przy ul. Asnyka 10 w Kętrzynie, sala 108. 

 Program (Olsztyn, 3 października 2020 r.): 

 • Wystąpienie JM Rektor dr Agnieszki Górskiej
 • Wystąpienia Gości
 • Immatrykulacja studentów
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wręczenie nagród dla najlepszych studentów z kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia. Fundatorem nagród jest TU INTER Polska S.A.
 • Wykład inauguracyjny: dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula „Partyzanci, doktrynerzy czy terroryści? Glosa do debaty o zmilitaryzowanej formie przemocy”
 • Zakończenie uroczystości

Program (Kętrzyn, 4 października 2020 r.): 

 • Wystąpienie JM Rektor dr Agnieszki Górskiej
 • Wystąpienia Gości
 • Immatrykulacja studentów
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wykład inauguracyjny: dr Zdzisław Rapacki „Rola organizacji międzynarodowych w dobie kryzysu”
 • Zakończenie uroczystości

Zapraszamy!

W związku z uroczystościami dnia 3 .10.2020 r. w godz. 9.00-13.00 wszystkie jednostki administracyjne na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych będą nieczynne.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content