JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie
dr Agnieszka Górska
oraz
Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego
dr Adam Marzewski

mają zaszczyt zaprosić

NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

 

 

Olsztyn:  5 października, godz. 10:00, Auditorium Maximum, Al. Wojska Polskiego 13

Program Inauguracji:

Wystąpienie JM Rektor dr Agnieszki Górskiej
Wystąpienia Gości
Immatrykulacja studentów
Wystąpienie przedstawiciela studentów
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Witold Orłowski „Jak będzie się zmieniać nasze życie w najbliższej dekadzie?”
Koncert okolicznościowy
Zakończenie uroczystości

Ketrzyn: 6 października, godz. 12.00, Budynek Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, ul. Asnyka 10

Program Inauguracji:

Wystąpienie JM Rektor dr Agnieszki Górskiej
Wystąpienia Gości
Immatrykulacja studentów
Wystąpienie przedstawiciela studentów
Wykład inauguracyjny wygłosi Urszula Pasławska „Zmiany klimatu, ich wpływ na zdrowie i przyszłość człowieka.”
Zakończenie uroczystości

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content