Inauguracja 2022/2023


Dzień inauguracji roku akademickiego to zawsze początek wspólnej drogi edukacyjnej całej społeczności akademickiej, czas nowych inspiracji i wyzwań, to dzień, w którym wybiega się myślami w przyszłość. 8 października 2022 r. z radością powitaliśmy w naszych murach kolejnych studentów, ale nie tylko to wydarzenie sprawiło, że ten dzień stał się wyjątkowy. Tegoroczna inauguracja była niezwykła przez fakt, że obchodziliśmy jubileusz 25-lecia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Z tej okazji towarzyszyło nam wielu znamienitych gości, których śmiało możemy nazwać Przyjaciółmi Uczelni. Byli to między innymi prof. dr hab. Danuta Hübner – Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Paweł Papke – Poseł na Sejm RP, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ewa Kaliszuk – Wiceprezydent Miasta Olsztyna, Agnieszka Warakomska–Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Niezwykły był też orszak senacki. Swoim uczestnictwem zaszczycili nas rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni: dr Roman Fulneczek – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski –  Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, prof. dr hab. Bartosz Molik – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykład inauguracyjny nt. „Świat, Europa, Polska : co przed nami?” wygłosiła prof. dr hab. Danuta Hübner.

Oprawę muzyczną tegorocznych uroczystości zapewnił Olsztyński Chór „Bel Canto” pod batutą dra Jana Połowianiuka, a wszystkie te wydarzenia miały miejsce w magicznym Zamku Kapituły Warmińskiej – barokowej perełce Olsztyna.

Ta okrągła rocznica stała się również okazją, aby docenić wysiłek wielu osób włożony w budowę uczelni, dbanie o jakość kształcenia przyszłych kadr zasilających regionalny i ogólnopolski rynek pracy.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego odznaczeni zostali prof. dr hab. Bartosz Molik oraz dr Elżbieta Lorek.

Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego uhonorowani zostali: dr Wojciech Jurkiewicz, mgr Agnieszka Sawicka, mgr Anna Sokołowska, mgr Alicja Białkowska, mgr Jacek Krzekotowski oraz mgr Jolanta Łazarczyk.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona został dr Agnieszka Górska  – Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Medalami za Długoletnią Służbę wyróżnieni zostali: mgr Joanna Beczyńska, Danuta Całka , dr Jadwiga Cyganiuk, dr Anna Michalczyk, mgr. inż. Grażyna Pacewicz.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni  zostali: dr Dorota Bartnicka, dr Górska Agnieszka prof. OSW, dr Dariusz Jurczak , dr Anna Prusik prof. OSW, dr Stanisław Szmitka, prof. OSW oraz dr Mariusz Wawrzyniak.

Serdecznie gratulujemy uhonorowanym i dziękujemy za wkład w rozwój uczelni i regionu!

Pełna fotorelacja na FB

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content