III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską!


Z duma informujemy, że praca magistrantki Agnieszki Fiedorowicz pt. ,,Ocena poziomu wiedzy fizjoterapeutów w zakresie kodeksu etycznego oraz wynikających z niego relacji z pacjentem” napisana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Czaprowskiego zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii, ogłoszonego przez czasopismo ,,Physiotherapy Review” i Krajową lzbę Fizjoterapeutów. Serdecznie Pani Agnieszce gratulujemy!!!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content