II edycja konkursu dydaktycznego

 

II edycja konkursu dydaktycznego dla III R WF – studia niestacjonarne, pierwszego stopnia – 2023/2024 Lekcja wychowania fizycznego”

Celem konkursu jest przygotowanie studentów do podejmowania samodzielnych rozwiązań w dziedzinie dydaktyki wychowania fizycznego oraz promowania rozwiązań innowacyjnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji promującego różne innowacyjne rozwiązania z możliwością wykorzystania klasycznych toków lekcyjnych, z wykorzystaniem metod usamodzielniających i twórczych z akcentem na kompetencje, które uczeń pozna lub utrwali w różnych formach aktywności ruchowej,
a później je wykorzysta w samodzielnym działaniu poza szkołą.

Kierownik Koła Naukowego
z dydaktyki wychowania fizycznego

dr Jadwiga Cyganiuk

REGULAMIN KONKURSU  METODYCZNEGO

„ Lekcja wychowania fizycznego”

  1. Każdy student  ma obowiązek przystąpienia do konkursu metodycznego „ Lekcja wychowania fizycznego”;
  2. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji na podstawie wybranego klasycznego toku lekcyjnego, uwzględniające  rozwiązanie innowacyjne, jak również określenie kompetencji, jakie uczeń powinien opanować podczas lekcji, a które później wykorzysta
    w samodzielnym działaniu poza szkołą;
  3. Ocenę lekcji konkursowej dokona komisja na podstawie wytycznych do oceny lekcji wychowania fizycznego. Wyznaczone zadania będą oceniane w skali punktowej 0-3 pkt. Łączna ocena punktowa będzie wyznacznikiem zdobycia miejsca i oceny za scenariusz lekcji.
  4. Uczestnik konkursu później ma przeprowadzić lekcję konkursową przed komisją i studentami OSW na terenie Uczelni.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie na ogólnym podsumowaniu Kół Naukowych w sali Senatu uczelni OSW.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content