Grupy Uczelni Vistula


Grupa Uczelni Vistula, w skład której wchodzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa, składa wyrazy najwyższej solidarności i wsparcia obywatelom Ukrainy w tym szczególnie trudnym okresie.

Vistula zawsze była miejscem, któremu przyświecały zasady tolerancji, dialogu, wzajemnego szacunku, uczenia się od siebie i współpracy na rzecz wspólnego dobra. Dzięki temu zbudowaliśmy prawdziwie międzynarodowe środowisko naszych studentów, absolwentów i kadry akademickiej. Agresja Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, naruszenie jej suwerenności terytorialnej i aneksja części terytorium, są nie tylko pogwałceniem fundamentalnych norm prawa międzynarodowego i tragedią dla obywateli Ukrainy i naszych studentów. Uderzają również w wartości dla nas najcenniejsze.

Stanowczo potępiamy takie działania, wzywamy do ich zaprzestania, deeskalacji konfliktu i działań na rzecz pokoju i wspólnego bezpieczeństwa.  Z naszej strony dołożymy starań, aby w zaistniałej sytuacji udzielić wszelkiej możliwej pomocy studentom ukraińskim. Jesteśmy z Was dumni i zawsze będziemy Was wspierać!

Dr Agnieszka Górska, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
Dr Roman Fulneczek, prof. WSH, Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiBV, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier, Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Dr Bartłomiej E. Nowak, Prezes Grupy Uczelni Vistula


The Vistula Group of Universities, which consists of the Vistula University, Vistula School of Hospitality, the University of Business in Wroclaw, and Olsztyn University, expresses its highest solidarity and support with the citizens of Ukraine in this challenging period.

At the Vistula we always cherished the value of tolerance, dialogue, mutual respect, learning, and cooperation for the common good. Thanks to this, we have built a truly international environment for our students, alumnus, and academics. The aggression of the Russian Federation against Ukraine, the violation of Ukraine’s territorial sovereignty and the annexation of part of her land are not only in contradiction with fundamental international laws. They hurt our core values. This is a tragedy for Ukraine’s citizens, our students and the Vistula family at large.

We strongly condemn these actions. We call for the halt, de-escalation of conflict, looking for peace and cooperative security. The Vistula family will do everything to help our Ukrainian students in these circumstances.  We are proud of you, and we will always support you!

Agnieszka Górska, PhD, Rector of the Olsztyn University
Prof. Roman Fulneczek, PhD, Rector of the University of Business in Wroclaw
Prof. Wawrzyniec Konarski, PhD, Rector of the Vistula University
Prof. Aleksander Ronikier, PhD, Rector of the Vistula School of Hospitality
Bartłomiej E. Nowak, PhD, President of the Vistula Group of Universities

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content