Gratulacje!


Z satysfakcją informujemy, że kierownik Katedry Administracji oraz opiekun Koła Naukowego Administratywistów dr Dariusz Jurczak został recenzentem w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Przegląd Europejski” . Czasopismo to jest jest indeksowane w międzynarodowych bazach ERIH+, BazEkon, DOAJ, ROAD, Index Copernicus International, Crossref, EBSCO, CEEOL, CEON oraz jest wymieniane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (w 2021 roku otrzymał 70 punktów).

Gratulujemy panu Doktorowi wyróżnienia!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content