Gerontologia i opieka nad seniorami SP

Studia  podyplomowe  Gerontologia  i opieka nad  seniorami  przygotowują  do pracy opiekuńczej   z osobami starszymi. Ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z profesjonalnym  planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych i profilaktycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi jak i niepełnosprawnymi.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące m.in.  organizowania  i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych (poradnictwo gerontologiczne,  organizacja  czasu   wolnego,  współpraca  z  instytucjami  realizującymi  zadania    z  zakresu  wsparcia   i  opieki  nad  osobami  starszymi),  diagnozowania   zjawisk  rzeczywistego       i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, pielęgnacji osób starszych,  rozpoznawania   ich  stanu   zdrowia   i  udzielania   pierwszej  pomocy,   opracowywania    i wdrażania programów profilaktycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. w: ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, domach pomocy społecznej, środowisku domowym, domach spokojnej starości, klubach seniora, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych.

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do gerontologii
 • Funkcjonowanie osób starszych i z niepełnosprawnością
 • Komunikacja interpersonalna osób starszych i ich rodzin
 • Opieka nad ludźmi starszymi
 • Wsparcie psychologiczne osób starszych
 • Problemy zdrowotne osób starszych – podstawy geriatrii
 • Ochrona zdrowia osób starszych – podstawy prawne
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • Etyczne aspekty pracy z seniorami
 • Podstawy w pielęgnowaniu osób starszych
 • Aktywizacja społeczna seniorów
 • Terapia zajęciowa w pracy z seniorami
 • Opieka paliatywna i terminalna
 • Organizacja czasu wolnego osób starszych i z niepełnosprawnością

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content