Gerontologia i opieka nad seniorami SP

Studia  podyplomowe  Gerontologia  i opieka nad  seniorami  przygotowują  do pracy opiekuńczej   z osobami starszymi. Ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z profesjonalnym  planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych i profilaktycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi jak i niepełnosprawnymi.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące m.in.  organizowania  i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych (poradnictwo gerontologiczne,  organizacja  czasu   wolnego,  współpraca  z  instytucjami  realizującymi  zadania    z  zakresu  wsparcia   i  opieki  nad  osobami  starszymi),  diagnozowania   zjawisk  rzeczywistego       i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, pielęgnacji osób starszych,  rozpoznawania   ich  stanu   zdrowia   i  udzielania   pierwszej  pomocy,   opracowywania    i wdrażania programów profilaktycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. w: ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, domach pomocy społecznej, środowisku domowym, domach spokojnej starości, klubach seniora, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych.

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do gerontologii
 • Funkcjonowanie osób starszych i z niepełnosprawnością
 • Komunikacja interpersonalna osób starszych i ich rodzin
 • Opieka nad ludźmi starszymi
 • Wsparcie psychologiczne osób starszych
 • Problemy zdrowotne osób starszych – podstawy geriatrii
 • Ochrona zdrowia osób starszych – podstawy prawne
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • Etyczne aspekty pracy z seniorami
 • Podstawy w pielęgnowaniu osób starszych
 • Aktywizacja społeczna seniorów
 • Terapia zajęciowa w pracy z seniorami
 • Opieka paliatywna i terminalna
 • Organizacja czasu wolnego osób starszych i z niepełnosprawnością

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content