Forum Kół Naukowych OSW


„Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne” to temat przewodni tegorocznego Forum Kół Naukowych. To cykliczne wydarzenie miało miejsce 28 stycznia 2021 r w nietypowej formie. W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 przenieśliśmy się do internetu i nasze spotkanie zorganizowaliśmy za pomocą Zooma.

Moderatorami byli:

  • ze strony Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego: Prof. dr hab. Mykhailo Luchko, Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu
  • ze strony Olsztyńskiej Szkoły Wyższej: dr Stanisław Szmitka , Kierownik Katedry Ekonomii

Wystąpili:

ze strony Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego

  • Anastasia Ivanechko, Studia I stopnia, Historyczne aspekty audytu na Ukrainie
  • Khrystyna Halchak, Studia I stopnia, Cyfrowe transformacje audytu w warunkach COVID-19
  • Oksana Rekys, Studia I stopnia, Koronawirus: działalność firm audytorskich

ze strony Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

  • lic. Barbara Nowakowska, Kariera w finansach – audytor zawód z przyszłością
  • lic. Izabela Radecka, Audyt innowacyjności współczesnego przedsiębiorstwa

W tegorocznym forum uczestniczył również doktorant mgr Łukasz Jędrzejczyk z tematem Rola i zadania audytu finansowego we współczesnej korporacji.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania.

 

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content