Fizjoterapia w pediatrii

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta spełniającego wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w wieku rozwojowym, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania diagnostyki i stosowania procedur fizjoterapeutycznych w chorobach genetycznych, zaburzeniach integracji sensomotorycznej, urazach sportowych. Poznaje także podstawy gimnastyki korekcyjnej. Specjalistyczna wiedza pozwala na celowe stosowanie fizjoterapii w różnych dysfunkcjach, profilaktyce oraz promocji zdrowia. W toku studiów dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacji dzieci, sanatoriach, na oddziałach szpitalnych pediatrycznych.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content