Fizjoterapia w geriatrii

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat fizjologii starzenia się, chorób wieku podeszłego, żywienia osób starszych. Jest przygotowany do prowadzenia fizjoterapii indywidualnej i grupowej, adaptowanej aktywności fizycznej.

Otrzymuje także specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia procesu terapii zajęciowej z osobami z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnymi oraz osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym różnego stopnia. Posiada przygotowanie do pracy w placówkach opieki długoterminowej. Potrafi podjąć działania w zakresie geroprofilaktyki, czyli zmniejszenia związanych z wiekiem podeszłym zaburzeń czynnościowych organizmu. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilu geriatrycznym, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, placówkach opieki długoterminowej.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content