„Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych- od dzieciństwa do starości”


Katedra Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie uprzejmie informuje o corocznej konferencji naukowo-szkoleniowej, Warmińsko-Mazurskich Dniach Fizjoterapii, które w bieżącym roku odbędą się po raz szesnasty w dniach 22-23 kwietnia 2022 r. w siedzibie OSW przy ul. Bydgoskiej 33. Konferencja jest kierowana głównie do fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji, studentów kierunku fizjoterapia, doktorantów. Od wielu lat to spotkanie naukowo-szkoleniowe jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń osób tworzących zespół rehabilitacyjny. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, podejmuje istotną naukowo i społecznie problematykę.

Tematem tegorocznej konferencji jest

Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych – od dzieciństwa do starości

 

NAD KONFERENCJĄ PATRONAT OBJĘLI:

Patronat honorowy nad wydarzeniem:  Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Patronat honorowy nad wydarzeniem: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
Patronat  nad wydarzeniem: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału V Nauk Medycznych PAN,

Patronat medialny nad wydarzeniem: Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn

 

Program konferencji (pdf)

List przewodni (pdf)

 

Celem planowanego spotkania jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą w zakresie zapobiegania najczęstszym chorobom i dysfunkcjom występującym w różnych grupach wiekowych. W szczególności podjęte zostaną następujące tematy:

  1. Fizjoprofilaktyka, jako zadanie wynikające z obowiązującej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów, obejmujące rekomendowane sposoby działań fizjoprofilaktycznych, zasady przygotowywania i wdrażania programów polityki zdrowotnej, a także strategiach upowszechniania i komunikacji.
  2. Epidemiologia kliniczna, prewencja chorób serca i naczyń oraz rozpowszechnienie
    i kontrola czynników ryzyka chorób układu krążenia.
  3. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce oraz terapii nadwagi i otyłości.
  4. Fizjoprofilaktyka zaburzeń postawy ciała.

Planowane są sesje referatowe, studencka sesja plakatowa oraz dwa warsztaty (do wyboru).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień. Szczególnie gorąco zapraszamy studentów do czynnego udziału w sesji plakatowej mającej na celu aktywizację naukową studentów kierunków związanych z szeroko rozumianą kompleksową rehabilitacją.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz uiszczenie opłaty w wysokości:

  • 200 zł – dla osób pracujących;
  • 100 zł – dla studentów i doktorantów z różnych uczelni;
  •  bez opłat studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, certyfikaty, poczęstunek (przerwa kawowa, obiad, kolacja), możliwość udziału w zajęciach warsztatowych.

Rejestracja na konferencję trwa do 15 kwietnia 2022.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność  zgłoszeń.

Warsztaty będą realizowane w  grupach 20 osobowych. Liczy się kolejność zgłoszenia.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:

Olsztyńska Szkoła Wyższa 02 1130 1189 0025 0130 6720 0003

Rejestracja na warsztaty została już zamknięta.

Istnieje   możliwość    publikacji    prezentowanych   prac   jako   artykułów    naukowych w  Postępach  Rehabilitacji,  na  warunkach  określonych  przez  Redakcję.

Informacje dotyczące konferencji będą się ukazywały na stronie www.osw.edu.pl

Kontakt telefoniczny z organizatorami pod numerem  607 442 027.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content