Fitness SP

Celem studiów jest doskonalenia zawodowe nauczycieli i innych osób prowadzących działalność sportową, rekreacyjną  i edukacyjną. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia zajęć z fitnessu. Program studiów przewiduje m.in. zajęcia z zakresu szeroko pojętych dziedzin fitnessu: aerobiku, pilatesu, aquaaerobiku, body-ball, step-reeboku, siłowni oraz elementów tańca typu party – dance i elementów choreoterapii. Słuchacze otrzymują wiedzę z propedeutyki zdrowego stylu życia oraz form wspomagających fitness. Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne, fizjoterapia, sport, którzy ukończą studia podyplomowe fitness z oceną bardzo dobrą otrzymują legitymację instruktora sportu.

Przedmioty:

 • Aerobic na rowerach
 • Hi –i Low – impact
 • STEP
 • Aerobic w wodzie
 • Historia tańca
 • Stretching
 • Body ball, small ball
 • Metodyka fitness
 • Sztangi
 • Choreoterapia
 • Podstawowe wiadomości z zakresu muzyki
 • Teoria rekreacji
 • Ćwiczenia jazzowo baletowe
 • Podstawy tańca
 • Total Body Condition
 • Fitness sportowy
 • Podstawy tworzenia Choreografii
 • Wykład monograficzny
 • Fizjologia wysiłku
 • Propedeutyka zdrowego stylu życia
 • Formy wspomagające fitness
 • Shape, ABT

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content