Finanse i rachunkowość

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie kluczowych kwestii związanych z problematyką rachunkowości w obszarze ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, regulacji podatkowych i finansów przedsiębiorstw. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w jednostkach gospodarczych i samorządowych. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe, dokonuje oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych. Zna zasady porównywalności sprawozdań finansowych zarówno w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w światowych instytucjach finansowych. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z inwestowania w papiery wartościowe na rynku pieniądza i kapitału wraz z budową portfela inwestycji kapitałowych.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
  • instytucje, urzędy,
  • własna firma.

Przykładowe stanowiska

  • specjalista ds. finansowych,
  • analityk finansowy,
  • księgowy,
  • właściciel własnej firmy.

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content