ERASMUS+/WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

     

Decyzją Komisji Europejskiej Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+.

Program Erasmus+ powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu. Program ułatwia międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Program stwarza szkołom wyższym, ich studentom i pracownikom, a także innym instytucjom, które współdziałają z uczelniami, wiele interesujących możliwości włączenia się do współpracy międzynarodowej.

Program Erasmus+ umożliwia:

studentom:

  • realizację części studiów w zagranicznej szkole wyższej i w międzynarodowym otoczeniu,
  • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
  • polepszenie znajomości języków,
  • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
  • nawiązanie nowych znajomości,
  • poznanie innych kultur.

nauczycielom akademickim:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych,
  • wyjazdy na uczelnie i do innych instytucji zagranicznych w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy niezbędnej w pracy, udział w szkoleniach itp.),
  • udział w projektach typu kurs intensywny – współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.

pracownikom uczelni:

 

KOORDYNATOR

Maria Ławrynowicz-Szczepaniak

email: [email protected],

tel.+48 601 057 820,

OSW w Olsztynie, składanie dokumentów w Rektoracie OSW,

ul. Jagiellońska 59, pok. 115

(wtorek-sobota w godz. 7.30-15.30)

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content