Pożegnaliśmy dr nauk medycznych Leonarda Januszko

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr nauk medycznych Leonarda Januszko,

wspaniałego naukowca, lekarza praktyka, Przyjaciela Uczelni.
Ś.P. dr Leonard Januszko był inicjatorem utworzenia kierunku fizjoterapia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Fizjoterapii. Dla naszej Uczelni był postacią niezwykle zasłużoną. Wspaniały człowiek, obdarzony nieprzeciętną osobowością zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i czysto ludzkim. Ceniony wykładowca, inspirujący dla wielu adeptów fizjoterapii.
Za wieloletnią pracę lekarską Ś.P. dr Leonard Januszko został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content