Ekonomia społeczna SP

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomia społeczna posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tworzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej oraz najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych w ich działalności. Absolwent umie interpretować reguły prawne regulujące działalność podmiotów ekonomii społecznej, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu finansowania takich podmiotów. Potrafi sporządzić biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach integracji społeczno-zawodowej, przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach publicznych wspierających rozwój tych podmiotów.

Przykładowe przedmioty:

 • Dziedziny i instytucje ekonomii społecznej
 • Problemy integracji społecznej
 • Nauki społeczne wobec ekonomii społecznej
 • Zadania społeczne w ekonomii
 • Polityka społeczna wobec wyzwań społecznych
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie personelem
 • Komunikacja w grupie i rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Zarządzanie projektami w PES
 • Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości
 • Finansowanie zadań społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Fundusze unijne jako źródło finansowania zadań społecznych
 • Formy prawno-organizacyjne podmiotów ekonomii społecznej
 • Zasady prawne tworzenia i funkcjonowania PES  ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych
 • Zamówienia publiczne
 • Ekonomia społeczna w UE
 • Dobre praktyki funkcjonowania ES w Europie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content