Ekonomia społeczna SP

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomia społeczna posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tworzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej oraz najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych w ich działalności. Absolwent umie interpretować reguły prawne regulujące działalność podmiotów ekonomii społecznej, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu finansowania takich podmiotów. Potrafi sporządzić biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach integracji społeczno-zawodowej, przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach publicznych wspierających rozwój tych podmiotów.

Przykładowe przedmioty:

 • Dziedziny i instytucje ekonomii społecznej
 • Problemy integracji społecznej
 • Nauki społeczne wobec ekonomii społecznej
 • Zadania społeczne w ekonomii
 • Polityka społeczna wobec wyzwań społecznych
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie personelem
 • Komunikacja w grupie i rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Zarządzanie projektami w PES
 • Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości
 • Finansowanie zadań społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Fundusze unijne jako źródło finansowania zadań społecznych
 • Formy prawno-organizacyjne podmiotów ekonomii społecznej
 • Zasady prawne tworzenia i funkcjonowania PES  ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych
 • Zamówienia publiczne
 • Ekonomia społeczna w UE
 • Dobre praktyki funkcjonowania ES w Europie

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content