Edukacja to relacja- z samym sobą z innymi z przestrzenią

Edukacja to relacja- z samym sobą z innymi z przestrzenią to temat konferencji, która odbyła się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej  17 maja 2023 r.

Organizatorami byli : Olsztyńska Szkoła Wyższa, Fundacja Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia oraz Szkoła Podstawowa i Liceum Wesoła Góra.

Wystąpili:

Marzena Żylińska (online): Dobre, wspierające relacje jako fundament efektywnej nauki
Czesław Kiński i Jacek Łagun: Relacja 3D – o złożoności relacji nauczyciela i ucznia
Beata Solińska: Potrzeba bycia widzianym a uznanie dzieciństwa
Sylwia Żywicka: „Weź, ale tak szczerze…” relacje w edukacji w praktyce
Dariusz Chojnowski: Teoria podwójnej empatii jako wyzwanie relacyjne w neuroróżnorodności
Marek Michalski: Resynchronizacja i reintegracja- kąpiele leśne jako przykład budowania relacji z naturą, grupa i samym sobą.
Emilia Dzierlatka – Relacja dziecka z otoczeniem według pedagogiki Marii Montessori

Warsztaty przeprowadzili:

Karolina Gaweł
Metoda projektów w pracy z dziećmi – warsztaty dla wszystkich zainteresowanych (nauczycieli, studentów, rodziców).
Karolina Karwowska (z tłumaczem PJM)
“Mój świat motyli” – warsztaty PJM (polskiego języka migowego) z elementami kultury Głuchych
Paula Gębicka
„Mam tę moc” – warsztaty dotyczące rozwijania motywacji wewnętrznej u dzieci na pierwszych etapach nauki
Emilia Dzierlatka
„Sposób budowania relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi w przedszkolu Montessori”
Dorota Podgórska-Dudko
“Zbierając ślady” – warsztaty i doświadczenie udziału w zabawie malarskiej w pracowni MALORT (ul. Prosta 38/7, “Dom Rzemiosła”)


KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content