Edukacja dla bezpieczeństwa SP

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu – edukacja dla bezpieczeństwa. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawić uczniom problemy związane m.in. z psychologicznymi podstawami działania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem publicznym i jego ochroną, zagrożeniami czasu pokoju i wojny, podstawami ratownictwa sanitarnego i medycznego, zagrożeniami społecznymi współczesnej młodzieży. Absolwenci uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Skierowane są do absolwentów studiów magisterskich. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Przedmioty:

 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • Udzielanie pierwszej pomocy (szkolenie nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkole)
 • Międzynarodowe prawo humanitarne – wybrane zagadnienia
 • Subkultury młodzieżowe, Komunikowanie społeczne
 • Wykład monograficzny
 • Zagrożenia w czasie pokoju i wojny
 • Obrona cywilna
 • Systemy bezpieczeństwa współczesnego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Praktyka zawodowa

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content