Dylematy nauczycielskie w kontekście rodzic- nauczyciel- dziecko


W dniu 2.06.2018 r w Kętrzynie na Wydziale Zamiejscowym Zamiejscowy studenci III roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej pod kierunkiem dr K. Kutiak – Zakrzewskiej w ramach realizowanych warsztatów: Kompetencje i rozwój zawodowy nauczyciela przygotowali debatę nt: Dylematy nauczycielskie w kontekście rodzic- nauczyciel- dziecko?
Przedstawiono 5 scen wychowawczych:
1. Bójka w szkole.
2. Perfekcyjna Kamila.
3. Nadopiekuńcza Mama.
4. Wymagający rodzic.
5. Bezstresowe wychowanie.
Po skończonych scenkach była dyskusja. Rozmowa toczyła się w wielu aspektach, nawet w kontekście osobistych przeżyć słuchaczy
Dziękuję uczestnikom za udział w debacie
Studentom za perfekcyjne przygotowanie.
Tekst i foto dr K. Kutiak – Zakrzewska

Galeria

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content