Przedstawiciele OSW w Grupie Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego!


Dr Stanisław Szmitka – Katedra Ekonomii OSW w Olsztynie, dr Adam Dolny – Katedra Administracji OSW w Olsztynie zostali powołani na członków Grupy Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

dr Stanisław Szmitka

Katedra Ekonomii OSW

dr Adam Dolny

Katedra Administracji OSW

Zadania Grupy Partnerstwa polegają w szczególności na:

  • zweryfikowaniu wizji i wypracowaniu celów rozwojowych obszaru,
  • dokonaniu oceny zgodności projektu strategii z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego,
  • wypracowaniu zintegrowanych projektów w ramach strategii,
  • udziału w procesie konsultacji społecznych tworzonego dokumentu.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Elbl%C4%85ski

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content