Przedstawiciele OSW w Grupie Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego!


Dr Stanisław Szmitka – Katedra Ekonomii OSW w Olsztynie, dr Adam Dolny – Katedra Administracji OSW w Olsztynie zostali powołani na członków Grupy Partnerstwa ds. Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

dr Stanisław Szmitka

Katedra Ekonomii OSW

dr Adam Dolny

Katedra Administracji OSW

Zadania Grupy Partnerstwa polegają w szczególności na:

  • zweryfikowaniu wizji i wypracowaniu celów rozwojowych obszaru,
  • dokonaniu oceny zgodności projektu strategii z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego,
  • wypracowaniu zintegrowanych projektów w ramach strategii,
  • udziału w procesie konsultacji społecznych tworzonego dokumentu.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Elbl%C4%85ski

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content