Dr inż. Andrzej Fetliński


Jednym z najważniejszych atutów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest praktyczny profil kształcenia. Oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego też nasi wykładowcy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, to praktycy i specjaliści odnoszący sukcesy w Polsce i na świecie.

Przykładem tego jest dr inż. Andrzej Fetliński, wieloletni wykładowca na kierunku Ekonomia (Katedra Ekonomii) i Przyjaciel Uczelni.

Pan Doktor otrzymał nominację na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce, międzynarodowej sieć non-profit indywidualnych naukowców i organizacji naukowych współpracujących w celu promowania harmonizacji globalnych regulacji i przepisów w obszarze dystrybucji i handlu żywnością oraz bezpieczeństwa żywności. 

Celem GHI  jest zapewnienie obiektywnych i opartych na faktach porad, które pomogą zharmonizować sprzeczne przepisy i polityki prawne, aby;

  • Eliminować bariery dystrybucji i handlu żywnością, które podszywają się pod zabezpieczenia bezpieczeństwa żywności,
  • Ograniczenie niepotrzebnego niszczenia bezpiecznej żywności w skali międzynarodowej,
  • Promowanie wykorzystania innowacyjnych technologii produkcji, handlu i dystrybucji/logistyki i bezpieczeństwa żywności na całym świecie,
  • Zmniejszenie możliwości chorób przenoszonych przez żywność i wybuchów pandemii

Wykonywane działania i opinie wyrażane przez i w imieniu GHI są zawsze oparte na nauce. GHI jest bezstronne i dlatego wszyscy członkowie i urzędnicy zgodzili się przestrzegać zbioru kluczowych zasad, gdy reprezentują GHI, są one określone w oświadczeniu GHI o bezstronności.

Ambasador The Global Harmonization Initiative (GHI) to zaszczytna i wzbogacająca doświadczenie i wiedzę organizacyjną i ekonomiczną pozycja, nawiązuje też do naszej uczelnianej tematyki zarządzania łańcuchem wartości i łańcuchem logistycznym żywności w skali regionalnej, krajowej i globalnej.

W imieniu całej społeczności akademickiej OSW serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi tego znamienitego wyróżnienia!

https://www.globalharmonization.net/

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa Call Now Button Telefon rekrutacyjny Skip to content