dr hab. Jan Waskan, prof. uczelni


dr hab. Jan Waskan (1952-2020) 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Jana Waskana, wieloletniego pracownika naszej Uczelni, znakomitego naukowca, cenionego specjalisty w dziedzinie politologii i administracji.

Dr hab. Jan Waskan, ukończył studia magisterskie w 1975 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych ukończył w 1990 roku na UMK w Toruniu, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku na UMCS w Lublinie.

Z naszą Uczelnią był związany zawodowo od 2008 do 2012 roku. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Administracji Publicznej i Samorządowej, był cenionym wykładowcą, Członkiem Zespołu ds. Efektów Kształcenia, którego aktywność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna realnie wpłynęła na rozwój i wysoką jakość kształcenia na kierunku Administracja.

Życzliwość i serdeczność Pana dr. hab. Jana Waskana dla drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jego Pamięci!
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora wyrazy żalu i współczucia
w imieniu Senatu oraz całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
składa Rektor
Dr Agnieszka Górska

źródło zdjęcia: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/jan_waskan/

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content