Dr Dariusz Jurczak członkiem ZG Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie


Z satysfakcją informujemy, że dr Dariusz Jurczak, Kierownik Katedry Administracji, nasz wieloletni i ceniony wykładowca został przyjęty do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo i migracje to zagadnienia, które znajdują się w ścisłym kręgu zainteresowań Pana Doktora. Dowodem na to są liczne publikacje, a jedną z nowszych jest książka wydana przez nasze wydawnictwo pt. „Bezpieczeństwo w życiu społecznym na pograniczu polsko-rosyjskim”. Pan Doktor swoją wiedzą i pasją dzieli się ze studentami nie tylko na wykładach, ale prowadząc również  Koło Naukowe Administratywistów, gdzie jest inicjatorem wielu ciekawych badań.

Gratulujemy Panie Doktorze!

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content