Dr Anna Michalczyk w Zarządzie PTI!


Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja, która zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Dział na rzecz środowiska IT, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. Tym serdeczniej gratulujemy Pani dr Annie Michalczyk ponownego wyboru do Zarządu  Koła Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na kadencję 2020-2023  Pani Doktor powierzono stanowisko Przewodniczącej Koła.

Koło Warmińsko-Mazurskie zostało zorganizowane w 2010 roku jako jednostka Oddziału Pomorskiego PTI www.pti.gda.pl . Koło Warmińsko-Mazurskie wraz z Oddziałem Pomorskim jest organizatorem i patronem inicjatyw informatycznych prowadzonych na terenie dwóch województw. Skupia osoby związane z informatyką m.in. pracowników przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, z wielu branż oraz ośrodków naukowych z Warmii i Mazur.

W ramach działalności statutowej Polskie Towarzystwo Informatyczne wypowiada się w  imieniu skupionego wokół niego środowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, jest konsultowane w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą. Organizuje szereg konferencji, spotkań i warsztatów tematycznych, mających na celu podnoszenie kompetencji oraz integrację specjalistów IT.  Działa również na rzecz zwiększenia ogólnych umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Skutecznie promuje Polskę poprzez pokazywanie światowych sukcesów naszych informatyków oraz wyjątkowych produktów technologii cyfrowej tworzonych w naszym kraju. Dział na terenie całego kraju – poprzez sieć 13 oddziałów regionalnych

źrodło:  https://portal.pti.org.pl/o-nas/kim-jestesmy

KIERUNKI STUDIÓW

all Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych i Technicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa jest uczelnią o profilu praktycznym. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia), inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (drugiego stopnia) - w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz hybrydowych.   

Nasza oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku i zmian zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z naszymi partnerami z obszaru gospodarki, administracji publicznej, placówek zdrowotnych itp, skupionych w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Oferujemy kształcenie na kierunkach: administracja, filologia angielska, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia w najbardziej poszukiwanych zawodach. 

GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

Block
Olsztyńska Szkoła Wyższa  Telefon rekrutacyjny Skip to content